Arie van Lienen
piano- en vleugelstemmer/technicus
Kijk ook bij Arie van Lienen,
leraar diatonische harmonica
>>>
werkwijze
U wordt in principe tweemaal per jaar door ons gebeld. Wij maken dan een afspraak met u voor het stemmen van uw piano of vleugel. Kleine storingen worden, indien mogelijk, tijdens het stemmen verholpen. Vergt een probleem echter veel tijd, dan wordt er een nieuwe afspraak met u gemaakt. De daaruit voortvloeiende kosten worden uiteraard met u besproken.